aynı gün içinde işçi çıkışı yapılır mıYabancı personel çalışma izni

Yabancı personel çalışma izni

Sigortalardan.com Genel Sigorta Haberleri Yabancı Personel Çalışma izni Sigorta Şirketleri,Yabancı Personel Çalışma izni

Türkle evli yabancılara çalışma izni

Türkiye’de bir Türkle evli olan yabancılara çalışma izni verilebilecek. Eşinden boşanmış yabancının çalışma izni alabilmesi için en az üç yıl evli kalma ve Türkiye’de yerleşmiş olma koşulları getiriliyor. Türkiye’de kesintisiz sekiz yıl oturan ya da toplam 6 yıllık çalışma izni olan yabancılar sınırlama olmaksızın ”süresiz çalışma” izni kazanacak.
Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun , Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Avrupa Birliği mevzuatına uyume yabancı kaçak işçi çalıştırmanın engellenmesine yönelik hükümlerin de yer aldığı yasaya göre, yabancı uyruklulara Türkiye’de süreli, süresiz ve bağımsız çalışma izni verilebilecek. ”Süreli çalışma” izni, belli bir işletme ve mesleğe yönelik olarak en çok bir yıl için verilecek. İzin, bu sürenin bitiminden itibaren 3 yıla kadar, daha sonra ise aynı meslekte fakat dilediği işverenin yanında çalışma hakkı tanınacak şekilde 6 yıla kadar uzatılabilecek.
Türkiye’de kesintisiz 8 yıl oturan ya da toplam 6 yıllık çalışma izni olan yabancılara sınırlama olmaksızın ”süresiz çalışma” izni verilebilecek. Bağımsız çalışacak yabancılara ise kesintisiz 5 yıl Türkiye’de ikamet etmiş olmaları koşuluyla bu hak tanınabilecek.

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZNİ

EVLİLİKTE SÜRE KOŞULU
Yasayla, yabancı uyruklu bir kimsenin bir Türk ile ”formalite evliliği” yaparak çalışma izni alması engelleniyor. Yasa, Türkiye’de bir Türkle evlilik birliği içinde yaşayan yabancılara çalışma izni verilebileceğini hükmediyor. Eşinden boşanmış yabancının çalışma izni alabilmesi için en az üç yıl evli kalma ve Türkiye’de yerleşmiş olma koşulları getiriliyor. Yasa, bu koşulları taşıyanların Türk eşinden olan çocuklarının da aynı haktan yararlanabilmelerini hükme bağlıyor.
Yasa, kilit personel niteliğini taşıyan yabancılar, Türkiye’nin anlaşma yaptığı ülke vatandaşları, yabancı ülke temsilciliklerinde görev yapanlar, mülteciler için de süreli çalışma izni konusunda istisnalar öngörüyor.
Yasaya göre, bilimsel ve kültürel faaliyetler için bir ayı aşan, sportif faaliyetler için 4 ayı aşan süreler için Türkiye’ye gelecek yabancılara da süresiz çalışma izni verilebilecek.

YABANCILARA ÇALIŞMA İZNİ SINIRLAMA

Yasaya göre, çalışma izinlerine, sektörel ve ekonomik koşulların gerekli kıldığı durumlarda sektör, meslek ya da coğrafi alan itibariyle sınırlama getirilebilecek. Bu konuda, Türkiye’nin taraf olduğu anlaşmalardaki düzenlemeler saklı kalacak.
Yasaya göre, yabancıların çalışma izninin geçerli olması için ikamet izni bulunması zorunluluğu olacak. Bu düzenleme ile Türkiye’ye girmesinde sakınca bulunan kişiler adına çalışma izni alınması engellenecek.

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZNİ İSTEMİNİN REDDİ

Çalışma izni alanlara, 90 gün içinde Türkiye’ye giriş yapma, 30 gün içinde de ikamet belgesi alma zorunluluğu getiriliyor. Yasayla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yapılan başvurulara en geç 180 gün içinde olumlu ya da olumsuz bir yanıt vermekle yükümlü tutuluyor.

İşveren, çalıştırılacak iş için o ülkede aynı nitelikte eleman bulamadığını belgeleyemezse izin istemi reddedilecek. Ayrıca, ikamet tezkeresinin bulunmaması, iş ilişkisinin yasadışı yollardan kurulması,izine aykırı şekilde ya da sigorta mevzuatına aykırı çalışmak ya da ulusal güvenlik ve kamu düzeni gibi durumlarda başvurular reddedilebilecek.

YABANCI SERMAYE YABANCI PERSONEL ÇALIŞMA İZNİ

Yasa, Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu kapsamında kurulan şirket ve kuruluşlarda çalıştırılacak yabancılar konusunda sadece Hazine Müsteşarlığı’na verilen yetkinin de devredilmesini öngörüyor.

Bu kapsamdaki çalışma izinleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca verilecek. Ancak, uygulama esasları konusundaki yönetmeliği Bakanlık ile Hazine ortaklaşa hazırlayacak.

YABANCI İŞÇİ ÇALIŞTIRMA PARA CEZASI

Yasa, kaçak yabancı işçi çalıştıran işverenlere her kişi için 2,5 milyar lira idari para cezası öngörüyor. İşverenler ayrıca bu işçi ilevarsa eş ve çocuklarının konaklama, ülkelerine dönme ve gerektiğinde sağlık giderlerini karşılayacak. Kaçak çalışan yabancı işçiye de 500 milyon lira para cezası verilecek.

Gerekli izni almadan bağımsız çalışan yabancılara 1 milyar para cezası uygulanacak, ayrıca işyerleri kapatılacak.
Öngörülen izin işlemini tamamladıktan sonra, yabancının işe başlama ve çalışmanın bitimini bildirme zorunluluğu da getiren Yasa, bu bildirimi yapmayanlara da her bir kişi için 250 milyon lira para cezası getiriyor.
Bu suçların tekrarı halinde para cezalarının iki kat olarak uygulanması öngörülüyor.
Kanunun, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda bu konuda ihdas edilecek kadroları düzenleyen hükmü dışındaki hükümleri, 6 ay sonra yürürlüğe girecek.

Yabancı işçi çalıştırma Yabancı işçi çalıştırana ağır ceza geliyor

Ülkemizde işsizlik oranının resmi rakamlara göre yüzde 12 tahminlere göre yüzde 20 olduğu bir dönemde 1 milyondan fazla yabancı kaçak işçinin çalıştığı tespit edilmişti. Bu bilgiler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan tarafından açıklandı.
Türk-İş ve SSK Sigorta Müfettişleri Derneğinin ortaklaşa düzenledikleri “Sosyal Güvenlikte Yeniden Yapılanma ve Kayıt Dışı İştihdam” panelinde konuşan Çalışma Bakanı “Ülkemizin yabancı kaçak işçiler cenneti haline geldiğini, 1 milyondan fazla yabancı kaçak işçinin ülkemizde çalıştığını” açıkladı.

Kaçak yabancı çalıştırma 2.5 milyar ceza uygulanacak
Panelde konuşan Çalışma Bakanı, ülkemizde işsizlik oranını devletin resmi rakamlarının aksine en az yüzde 20 olduğunu, bu ortamda 1 milyonu aşan yabancı kaçak işçiler ile mücadele için yeni bir yasa tasarısı hazırladıklarını belirtti. Bu tasarıya göre, her bir yabancı işçi için 2.5 milyar para cezası uygulanacak. Tekrarı durumunda ceza tutarı 5 milyara çıkarılacak. Ayrıca yabancı işçilerin sınır dışı edilmesi için gereken uçak bileti dahil tüm masrafları bunları çalıştıran işverenlerden tahsil edilecek.

kaçak yabancı çalışanlar döviz çıkışına neden oluyor
Gerçekten ülkemizde bir sorun haline gelen, yabancı işçiler ile mücadele edilmesi gerektiği açıktır. Ancak bu alanda 1995 yılından beri yapılan çalışmalar ve yasa tasarıları sonuç vermedi. Bu güne kadar 4 yasa tasarısı hazırlandı ve öyle kaldı. Umuyoruz Yaşar Okuyan’ın tasarısı aynı akibete uğramaz. Zira, yabancı işçi çalıştırmakla sadece kendi insanımız işsiz kalmıyor. Bu şekilde yurtdışına döviz çıkışı olduğu gibi mali idare vergi, SSK ise prim kaybına uğruyor.

aynı gün içinde işçi çıkışı yapılır mı