ailede yardımlaşma ve işbirliği yapmanın yararları nelerdirSosyal Haberler Sosyal devlet yardımları Devlet Fakire 22 yıldır yardım ediyor

Kışın gelmesiyle birlikte devlet tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara yapılmaya başlanan kömür yardımları, tartışmaya sebep oluyor. Bazı kesimlerin, kömür dağıtma işini belediyelerin seçim malzemesi olarak kullandığına yönelik eleştirileri, devletin 22 yıldır fakirlere yaptığı yardımları gölgede bırakıyor.

Devlet 1986′da kurulan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu, halk arasında bilinen adıyla Fak-Fuk-Fon aracılığıyla muhtaç durumdakilere destek veriyor. Başbakanlık’a bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü, aile yardımı kapsamında 2003 yılından beri de bedelsiz kömürü evlere kadar teslim ediyor. 2003′ten beri Türkiye Kömür İşletmeleri’nden sağlanan kömür, Türkiye genelinde aile başına 500 kilogram olarak dağıtılıyor. Sadece bu yıl 2 milyon ailenin faydalanması için bir milyon 637 bin ton kömür fakir ailelere ulaştırıldı.

Kömür, illere, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından ulaştırılıyor. İlçelere ve köylere dağıtımı ise valiliklerin sorumluluğundaki vakıflar gerçekleştiriyor. Bu sayede hem muhtaç durumdakilerin yakacak ihtiyaçları karşılanıyor hem de kömür kaynakları değerlendiriliyor. Ayrıca Türkiye Kömür İşletmeleri, Türkiye Taşkömürü İşletlemeleri ve Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) daha aktif duruma getiriliyor. İstihdam ve ulaşım sektörüne de katkıda bulunuluyor. Türkiye Kömür İşletmeleri’nin 2007 yılında ihtiyaç sahibi ailelere dağıttığı 1 milyon 470 bin ton kömürün bedeli görev zararı olarak Hazine tarafından ödendi. Bu yıl bu kapsamda 220 milyon yeni lira ilave ödeme gerçekleştirildi. Kömür İşletmeleri’nin görev zararlarına bakıldığında, 2004 yılındaki rakam 89,4 milyon yeni lira iken, geçen yıl 200,4 milyon yeni liraya çıktı. 2008 yılı Haziran ayı itibarıyla görev zararı ise 252 milyon yeni lira.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu tarafından muhtaç durumdakilere sadece kömür yardımı yapılmıyor. Gıda, yakacak ve barınmayı kapsayan aile yardımlarının yanı sıra sağlık, eğitim, özürlü ve özel amaçlı yardımları da kapsıyor. Fondan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarına gönderilen kaynakla geçen yıl 140 milyon yeni liralık gıda yardımı yapıldı. Aynı rakam beş yıl öncesinde 35 milyon yeni lira idi. 2003-2008 döneminde gıda yardımları için toplam aktarılan kaynak ise 694,8 milyon yeni lira. Oturulamayacak derecede eski ve sağlıksız evlerde yaşayan muhtaç vatandaşlara evlerinin bakım ve onarımı için ayni ve nakdi yardım yapılıyor. 2003-2008 Eylül dönemi eğitim materyali yardımı kapsamında 305,2 milyon yeni lira kaynak aktarıldı.

ailede yardımlaşma ve işbirliği yapmanın yararları nelerdir