a2 arsa ne demek2 B NEDİR?

2 B NEDİR? Orman yağması değil, tam tersi. Çünkü;

Orman vasfını kaybetmiş arazilerin satışından elde edilecek gelirden ayrılacak ağaçlandırma çalışmaları payı, mevcut orman alanlarının arttırılmasını sağlayacak.

a2 arsa ne demek